Urmagerstrædet behandlet på byrådsmøde 26. februar

1010973_350458675096703_1739233455_n

Sagen blev behandlet i byrådet den 26. februar 2015, hvor der blev godkendt en nedrivningstilladelse af den 300 år gamle, uskadte, SAVE2 bevaringsværdige bygning Søndergade 25G, uden noget planer for hvad der skal ligge på grunden i fremtiden. Bygningen er en del af et kulturhistorisk miljø i Urmagerstrædet.

Herunder kan debatten ses, hvor bølgerne gik højt. Gert Mortensen (S) lagde særligt vægt på at Urmagerstrædet ikke findes, da det ikke anført i Nakskov Kommunes register 6. april 1987.

Det er korrekt at Urmagerstrædet i Nakskov, lige som andre stier i Nakskov og resten af landet, ikke er registreret som sti, selvom det optræder som sti på nogle kort. Imidlertid etablerede Nakskov Kommune en stibelægning i strædet i 1976, da kommunen opkøbte og nedrev havehusene bag strædet og etablerede parkeringsplads. Stibelægningen i strædet har siden været vedligeholdt af kommunen. I 2006 blev strædet registreret som privat fællesvej i byzone, en juridisk betegnelse der registrerer strædet som en vej, der også har offentlig adgang, men ligger på privat grund. Over en tredjedel af vejene i Københavns Kommune er private fællesveje. Kommunen har juridisk myndighed til at beslutte om en privat fællesvej skal opgraderes til offentlig vej eller sti, hvilket også var anbefalingen i myndighedens originale sagsfremstilling i denne specifikke sag.

Et flertal i byrådet besluttede at give tilladelse til at nedrive den uskadte, over 300 år gamle SAVE2 bevaringsværdige, bindingsværksbygning Søndergade 25G, uden yderligere årsag. Der er for kommunen og offentligheden ingen kendte planer for fremtidige byggeprojekter på grunden. Samt at give tilladelse til at lukke den privat fællesvej.

Steffen Rasmussen (S) kunne ikke tilslutte sig nedrivningstilladelse af Søndergade 25G. Leo Christensen, Thomas Østergaard (L), SF og Enhedslisten kunne ikke tiltræde nedrivning og lukning af strædet, og støttede forslag om at lave en lokalplan for området.

Byrådsmedlem Leo Christensen har indsendt en klage over sagsbehandlingen, som kan læses her.

Læs mere om vores fokus på sagsbehandlingen af Urmagerstræde og Søndergade 25 her.

-