Urmagerstræde og Søndergade 25

1010973_350458675096703_1739233455_n

Opdatering 2/5-15: Leo Christensen indsendte en klage til Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med byrådets afgørelse. Denne klage er nu blevet behandlet. Nævnet forholder sig udelukkende til punktet om hvorvidt der er lokalplanpligt ved nedrivelse af de to over 300 år gamle, bevaringsværdige i SAVE2, bindingsværksbygninger. Det mener nævnet ikke er tilfældet. Med denne afgørelse står det altså nu ejeren frit for at nedrive de to bygninger, læs mere i vores pressemeddelelse her: Afgørelse om Urmagerstrædet

Opdatering 27/2-15: På byrådsmødet den 26. februar blev sagen om Søndergade 25 og Urmagerstrædet i Nakskov behandlet. Herunder kan debatten ses, hvor bølgerne gik højt. Gert Mortensen (S) lagde særligt vægt på at Urmagerstrædet ikke findes, da det ikke anført i Nakskov Kommunes register 6. april 1987.

Det har vi en kommentar til: Det er korrekt at Urmagerstrædet i Nakskov, lige som andre stier i Nakskov og resten af landet, ikke er registreret som sti, selvom det optræder som sti på nogle kort. Imidlertid etablerede Nakskov Kommune en stibelægning i strædet i 1976, da kommunen opkøbte og nedrev havehusene bag strædet og etablerede parkeringsplads. Stibelægningen i strædet har siden været vedligeholdt af kommunen. I 2006 blev strædet registreret som privat fællesvej i byzone, en juridisk betegnelse der registrerer strædet som en vej, der også har offentlig adgang, men ligger på privat grund. Over en tredjedel af vejene i Københavns Kommune er private fællesveje. Kommunen har juridisk myndighed til at beslutte om en privat fællesvej skal opgraderes til offentlig vej eller sti, hvilket også var anbefalingen i myndighedens originale sagsfremstilling i denne specifikke sag.

Et flertal i byrådet besluttede at give tilladelse til at nedrive den uskadte, over 300 år gamle SAVE2 bevaringsværdige, bindingsværksbygning Søndergade 25G, uden yderligere årsag. Der er for kommunen og offentligheden ingen kendte planer for fremtidige byggeprojekter på grunden. Kommunen har endnu ikke taget stilling til anmodningen om at lukke den private fællesvej.

Steffen Rasmussen (S) kunne ikke tilslutte sig nedrivningstilladelse af Søndergade 25G. Leo Christensen, Thomas Østergaard (L), SF og Enhedslisten kunne ikke tiltræde nedrivning og lukning af strædet, og støttede forslag om at lave en lokalplan for området.

Byrådsmedlem Leo Christensen har indsendt en klage over sagsbehandlingen, som kan læses her.


 

En historisk bygning i Nakskov risikerer nedrivning, samt et historisk stræde risikerer lukning på trods af anbefalinger om det modsatte fra en række instanser, heriblandt kommunens egen Teknik- og Miljømyndighed, Kulturstyrelsen, Museum Lolland-Falster og en række indsigelser fra lokale foreninger og borgere.

Skriv under her hvis du ønsker at strædet skal bevares

Se vores film, hvor vi gennemgår vores opfattelse af sagen her:

-