Tak til Carsten Andersen for det store arbejde for Nakskov

Gennem de sidste 3 år, siden Nakskov.nu blev stiftet, har Carsten gjort en utrættelig og uvurderlig indsats for Nakskov. Som medstifter og initiativtager til Nakskov.nu, har han været primus motor i en lang række projekter, bl.a. byfester, Nakskov Kalenderen, markedsføring af Lolland-Falster i København, jubilæumsposer, foredrag, debatmøder og mange andre visionære projekter. De projekter Carsten vælger at engagere sig i er altid kendetegnede ved, at det ikke blot er visionære ideer, men at disse bliver fulgt til dørs og ført ud i livet, med en stor personlig indsats.

I forbindelse med planlægningen af Byfestival 2016 har Carsten valgt at melde sig ud af Nakskov.nu. Vi ærgrer os over dette og håber på at Nakskov fortsat vil få glæde af Carstens store engagement i andre sammenhænge.

Omstruktureringen af bestyrelsen betyder at Flemming Willum Petersengen indtræder som bestyrelsesmedlem. Flemming startede Nakskov.nu op sammen med netop Carsten Andersen. En enig bestyrelse har desuden valgt at pege på Søren Rosenberg Jensen som ny næstformand for Nakskov.nu

-