NEDLUKNING ELLER GENOPLIVNING AF NAKSKOV.NU

Indkaldelse til generalforsamling i Nakskov.nu

28. marts kl. 19.00 – Huset, Blegen 4, 4900 Nakskov

Flere bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de ikke længere har mulighed for at deltage i arbejdet i Nakskov.nu. Da det vil bringe arbejdsstyrken ned på et kritisk lavt niveau, er det derfor besluttet på et bestyrelsesmøde d. 24. februar 2017, at indstille foreningen til nedlukning, medmindre der ved generalforsamlingen melder sig nye friske kræfter, heriblandt en kasserer. Vi håber på at se en masse mennesker fyldt med inspiration, der har lyst til at arbejde videre med foreningen og den resterende bestyrelse.

Nakskov.nu har siden foreningen blev stiftet i december 2013 igangsat og afviklet en række projekter, for at udvikle lokalområdet, inspirere den lokale kultur, udbrede kendskabet til områdets kvaliteter og påvirke den lokale debat. Med kærlighed til Nakskov har foreningen afholdt byfester, ungdomsfester, stand-up show, politiske debatter, markedsføring af Nakskov, produceret kalendre og plakater, ageret frivilligt turistkontor og meget mere. Kreativitet og lyst til at gøre tingene på en nogle gange utraditionel måde har udover projekterne selv også skabt et fællesskab og netværk i foreningen, som lever videre i de andre lokale sammenhænge hvor bestyrelsesmedlemmerne i dag og i fremtiden også er engageret.
Dagsorden 28. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent.
2. Udskydelse af vedtægtsbundne dagsordenspunkter til ekstraordinær generalforsamling om 3 uger, samt beslutning om dato.
3. Beslutning om hvorvidt foreningen skal fortsætte.
4. Evt.
17039196_1321251811286956_6038683573350273462_o

-