Læserbrev: Fakta om Urmagerstrædet

Bragt i folketidende 10. februar 2015

I dagens Folketidende kan man læse, at det næppe er sandsynligt at Urmagerstrædet i Nakskov åbnes.

Dette må vel antages at være en fejlformulering, da Urmagerstrædet på papiret ikke har været lukket siden oprettelsen af den private fællesvej i 2006, men blot er afspærret ulovligt af ejeren på nuværende tidspunkt – dette bør der ikke være nogen tvivl om, hvis man læser vejloven.

Om ejeren har tænkt sig at følge den eksisterende lovgivning og derefter genetablere strædet efter sin ulovlige opgravning – hvilket skulle være sket ved årsskiftet 13/14 – er en anden sag.

Der henvises desuden til, at der ikke er råd til at ekspropriere strædet i forhold til byrumsmidlerne.

Vi kender af gode grunde ikke ejerens forhandlingspris vdr. ekspropriation, men dette har heldigvis ingen betydning, da ekspropriering ikke er den eneste mulighed, selvom det hårdnakket påstås. Efter lov om private fællesveje §58 bør en privat fællesvej der har betydning for den almene færdsel optages som offentlig. Om en privat fællesvej har en sådan betydning, beror alene på kommunens skøn – kommunen kan altså, hvis det ønskes – optage vejen som offentlig, hvilket ikke indebærer erstatning til ejeren, da han slipper for vedligeholdelse af vejen. Dette er afgjort i en præcedensskabende sag af Københavns Overtaksationskommision d. 02.10.2010.

Der opsummeres desuden en del vage argumenter omkring adgangsforhold til parkeringspladsen bag H&M. Men dette er jo slet ikke sagens kerne, omend det er korrekt at der findes andre adgangsveje. Sagens kerne er derimod om et stykke kulturarv stadig skal eksistere i sin fulde form og være tilgængeligt for borgere og turister, samt kunne virke som erhvervsfremmende middel. Hvem ønsker ikke at handle og ose i en smuk gammel købstad? Og hvem løber ikke skrigende væk, når ruiner og jordbunker præger bybilledet?

Hvad angår Søndergade 25G – et 323 år gammelt bevaringsværdigt hus, som ikke er i dårlig stand – så er jeg ked af at se, at journalisten allerede har vedtaget nedrivningen. Denne er ikke godkendt såvidt NakskovNU er orienteret. Vi er derimod klar over, at bygningerne er indstillet til nedrivning i 2014, men intet er godkendt endnu og kampen kan stadig vindes.

Til dem der bekymrer sig om vor fælles kulturarv, skal der derfor lyde en opfordring fra NakskovNU om at melde sig under fanen. Vi har brug for jer. Lad vores politikere høre jeres utilfredshed med disse destruktive beslutninger, der bliver trukket ned over hovedet på os, uagtet masser af høringssvar og 650 underskrifter imod beslutningen.

I fremtidige sager vil NakskovNU også kunne stå endnu stærkere med flere borgere ved vor side. Klik ind på hjemmesiden www.nakskov.nu og se hvordan i bliver medlem af foreningen – en forening til udvikling og fremskridt for vores landsdel.

Mvh. Flemming Willum Petersen
Jernbanegade 21, 4880 Nysted
Bestyrelsesmedlem, NakskovNU

Skriv et svar