Forsøg med lynhurtigt internet i Nakskov

SplitShire_IMG_6132

Nakskov.nu har på baggrund af mange henvendelser fra borgere i byen, taget kontakt til internetudbyderen Fibia, som er et underselskab af SEAS/NVE, for at igangsætte en process, der kan resultere i bedre internet-, tv og telefoniløsninger i Nakskov. Denne process er nu sat igang på baggrund af et møde mellem Nakskov.nu og Fibia torsdag d. 26. februar.

Det er i dag muligt at få internet og tv over lynhurtige fiber-/lyslederforbindelser mange steder på Lolland, og senest er Askø blevet danmarks første gigabit-ø. Det er dog endnu ikke tilfældet i Nakskov hvor de eksisterende forbindelsesmuligheder i dag er begrænsede på hastighed og stabilitet, da de er baserede på gammel teknologi og gamle kabler. Fibernetteknologien tilbyder enorme hastigheder og bedre stabilitet og er dermed en fremtidssikring af informationsinfrastrukturen for husstandene, og er en værdifuld resurse i bosætnings- og erhvervsudvikling for byen, områder som Nakskov.nu prioriterer højt. Fibia udbyder desuden TV pakker og telefoni løsninger over fiberteknologien, samt hastighedsgaranti på internetforbindelsen. Den forsøgsprocess der nu er sat igang skal undersøge om der er grundlag for etablering af de lynhurtige fiberforbindelser i Nakskov.

Første fase i processen i Nakskov starter med et forsøgsområde på 2-300 hustande, som udpeges på baggrund af tilbagemeldinger til Nakskov.nu inden 9. marts i år. Når forsøgsområdet er udpeget bliver husstandene kontaktet med nærmere informationer om et eller flere oplysningsmøder arrangeret af Fibia i april. Ved byfesten den 9. maj vil Fibia opstille en demovogn, hvor det tekniske udstyr demonstreres. Er der herefter nok tilslutning i forsøgsområdet vil etableringen af de nye forbindelser blive foretaget inden for 6-8 måneder herefter.

Hvis du vil have at det skal være dit område af byen, som skal deltage i dette forsøgsprojekt så skal du og dine naboer gå ind på nakskov.nu/fibernet og udfylde en uforpligtende tilkendegivelse nu, sidste chance er 9. marts. Læs mere om Fibias internet-, tv- og telefonitilbud på fibia.dk

Kontakt Nakskov.nu:
Søren Jensen
Bestyrelsesmedlem
42522607
soeren@nakskov.nu

Kontakt Fibia:
7029 2444
http://fibia.dk

Skærmbillede 2015-02-28 kl. 12.52.30

-