Foreningen

14377206015_767874fa1b_k

Nakskov.nu er en forening stiftet af engagerede mennesker, der elsker Nakskov og vil gøre en indsats for at fremme udvikling, bosætning, turisme og erhverv i området. Vi ønsker at dyrke de uudnyttede potentialer og udvikle de kulturelle værdier. Vores arbejde sker gennem igangsættelse af konkrete projekter, vejledning, planlægning, koordinering, markedsføring og engagement i den offentlige debat. Vores process er altid åben og demokratisk og tager udgangspunkt i os og vores mednakskovitters henvendelser og ønsker, med fokus på målet. Bliv medlem og støt byens udvikling.

Nakskov.nu 

Nakskov.nu
CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

Regnr. 6520 Konto 0002101296.

Mobile Pay kan benyttes via tlf.: 22 94 75 12

Indmeldelse i “Foreningen Nakskov.nu” koster 100 kr/år

Indmeldelse og tildeling af medlemsnummer følger registreret indbetaling på foreningens konto i Lollands Bank.

Indmelding i foreningen

nakskovnu-logo-01

Dit fulde navn
Adresse Nr.
By Postnr.
Telefonnummer
E-mail

Dokumenter

Vedtægter

Referat: Generalforsamling 28. marts 2017
Referat: Generalforsamling 29. marts 2016
Referat: Generalforsamling 17. april 2015
Referat NakskovNU Stiftende Generalforsamling.

nakskovnu-logo.eps

Historien bag vores logo

nakskov-byvaaben-fritz-benzen-frankeret-kort-35Den røde ørneklo og den grønne farve i vores logo har vi lånt fra Nakskov Byvåben, tegnet af arkivar Anders Thiset ca. 1890. Byvåbnet blev anvendt helt op til kommunesammenlægningen i 2007, og er inspireret af byens købsstadssegl, der kan spores helt tilbage til år 1367. Ørnekloen gik dengang igen som symbol i flere adelsvåben.

Bestyrelsen

Formand, Søren Rosenberg Jensen
Søndergade 20 1. tv., Nakskov
42 52 26 07
soeren@nakskov.nu

Kasserer, Nicolai Privrat
nicolai@nakskov.nu

Bestyrelsesmedlem, Sebastian Gustaf Bengtsson
sebastian@nakskov.nu

Revisor, Flemming Willum Petersen
flemming@nakskov.nu