Bestyrelsesrokade i Nakskov.nu

Nakskov.nu’s formand Bjarne Jensen blev sidste efterår tildelt Lolland kommunes handicappris for sit engagement i lokalområdet på trods af sit handicap.

Desværre giver dette handicap stadig større udfordringer samtidig med, at projekterne i foreningen kræver større fokus. Desuden har Bjarne Jensen et fleksjob, hvor han til dagligt arbejder med miljøledelse i en mindre virksomhed. Dette arbejde skal nu gøres færdigt.

“Da der stadig kun er 24 timer i døgnet og jeg også har et træningsprogram, jeg skal følge, hvis jeg skal bevare resten af førligheden, må jeg prioritere”, udtaler Bjarne. “Derfor ser jeg mig nødsaget til at afstå posten som formand i Nakskov.nu, så foreningens positive udvikling kan fortsætte.”

Bjarne Jensen fortsætter som bestyrelsesmedlem og vil også fortsat stå i spidsen for de cykelturismeprojekter, som er under udvikling, blandt andet etablering af et system med bagagetransport for cykelturister.

Nakskov.nu er taknemmelige for Bjarnes engagerede indsats som formand. Efter et bestyrelsesmøde d. 5. august er bestyrelsens sammensætning nu ændret som følger: Ny formand: Søren Rosenberg Jensen. Ny næstformand: Brian Johansen. Herudover har bestyrelsen manglet en suppleant, som nu er indtrådt fra Nakskov.nus ungdomsgruppe, nemlig Sandru Surendran.

-