Afgørelse om Urmagerstrædet

1010973_350458675096703_1739233455_n

Med baggrund i de over 600 underskrifter vi har modtaget i forbindelse med ønsket om at bevare Urmagerstrædet i Nakskov og det over 300 år gamle, bevaringsværdige i SAVE2, bindingsværkshus 25G, har vi i forbindelse med flere byrådsmedlemmer, udøvet de klagemuligheder der har været i forbindelse med kommunens afgørelser om at give tilladelse til at lukke strædet og nedrive 25A og 25G.

Med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, som byrådet blev orienteret om på byrådsmødet den 30. april, så er alle klagemuligheder udtømt og ejeren har dermed nu lov til at nedrive det kulturhistoriske miljø, placeret i Nakskov centrum, med opbakning i et flertal i byrådet. 

Natur- og Miljøklagenævnet vil, af klagepunterne, udelukkende forholde sig til hvorvidt der er lokalplanpligt ved nedrivelse af 25A og 25G og til dette konkluderer nævnet som følger:

“I den aktuelle sag er der tale om nedrivning af to mindre ejendomme, beliggende i et stræde i Nakskov bymidte ved et af hovedstrøgene, men tilbagetrukket i forhold til hovedstrøget. Bygningerne er ikke umiddelbart synlige fra hovedstrøget. Eftersom der ikke er tale om et større nedrivningsarbejde af byggeri i området, og eftersom bygningerne er placeret tilbagetrukket fra hovedstrøget på en måde, så en nedrivning hverken visuelt eller funktionelt vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø og omgivelsernes karakter, finder nævnet ikke, at en nedrivning af bygningerne i nr. 25A og 25G vil være lokalplanpligtig.”

Dette ændrer dog ikke på at kommunen agerer stik imod sin egen kommuneplan og stik imod samtlige høringssvar samt Kulturstyrelsens anbefalinger.

Nakskov.nu har taget kontakt til en advokat med henblik på at få en dommer til at afgøre hvorvidt der er hævd på offentlig adgang i strædet, og altså hvorvidt vi som almindelige borgere fremover lovligt vil kunne benytte Urmagerstrædet. Hvorvidt der findes belæg for hævd på adgang eller ej, så glæder vi os over at der trods alt er fundet afgørelse i sagen, så ejeren kan komme videre med arbejdet i strædet.  Vi ser frem til et genetableret Urmagerstræde og en hensigtsmæssig renovering af det fredede forhus Søndergade 25, som er en af Nakskovs smukkeste bygninger. 

Ejeren har endvidere søgt nedrivningstilladelse til den forreste bygning, Søndergade 25, som er fredet, men har fået afslag på dette af Kulturstyrelsen.

Et flertal i byrådet besluttede d. 26. februar at give tilladelse til at nedrive den uskadte, over 300 år gamle SAVE2 bevaringsværdige, bindingsværksbygning Søndergade 25G, uden yderligere årsag. Der er for kommunen og offentligheden ingen kendte planer for fremtidige byggeprojekter på grunden.

Steffen Rasmussen (S) kunne ikke tilslutte sig nedrivningstilladelse af Søndergade 25G. Leo Christensen, Thomas Østergaard (L), SF og Enhedslisten kunne ikke tiltræde nedrivning og støttede forslag om at lave en lokalplan for området.

-