Nyt Nakskov.nu

Plads til ny kreativitet, kultur og kommunikation.

Nakskov.nu har på de lidt over 3 år foreningen har eksisteret bl.a. afholdt byfester, ungdomsfester, stand-up show og politiske debatter – vi har markedsført Nakskov, produceret kalendre og plakater, ageret frivilligt turistkontor og meget mere.

Der er fortsat stor interesse for udviklingen af Nakskov og vi har også modtaget stor opbakning til at fortsætte foreningen. Ved generalforsamlingen 28. marts er det vedtaget at fortsætte foreningen og der er valgt en ny mindre, men mere fleksibel bestyrelse, der er klar på at starte foreningen på en frisk, med ny plads til ny kreativitet, kultur, kommunikation og samarbejder. Nakskov.nu tager del i en bølge af udvikling, stolthed og engagement i vores fantastiske område og foreningen vil fremadrettet eksperimentere med nye projekter, der skal inspirere og udvikle, uden at gro fast i gamle metoder og projekter – og selvfølgelig er det vigtigt at vi har det sjovt imens.

Den nye bestyrelse består af
Formand, Søren Rosenberg Jensen
Kasserer, Nicolai Privrat
Bestyrelsesmedlem, Sebastian Bengtsson

vielskernakskov

NEDLUKNING ELLER GENOPLIVNING AF NAKSKOV.NU

Indkaldelse til generalforsamling i Nakskov.nu

28. marts kl. 19.00 – Huset, Blegen 4, 4900 Nakskov

Flere bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de ikke længere har mulighed for at deltage i arbejdet i Nakskov.nu. Da det vil bringe arbejdsstyrken ned på et kritisk lavt niveau, er det derfor besluttet på et bestyrelsesmøde d. 24. februar 2017, at indstille foreningen til nedlukning, medmindre der ved generalforsamlingen melder sig nye friske kræfter, heriblandt en kasserer. Vi håber på at se en masse mennesker fyldt med inspiration, der har lyst til at arbejde videre med foreningen og den resterende bestyrelse.

Nakskov.nu har siden foreningen blev stiftet i december 2013 igangsat og afviklet en række projekter, for at udvikle lokalområdet, inspirere den lokale kultur, udbrede kendskabet til områdets kvaliteter og påvirke den lokale debat. Med kærlighed til Nakskov har foreningen afholdt byfester, ungdomsfester, stand-up show, politiske debatter, markedsføring af Nakskov, produceret kalendre og plakater, ageret frivilligt turistkontor og meget mere. Kreativitet og lyst til at gøre tingene på en nogle gange utraditionel måde har udover projekterne selv også skabt et fællesskab og netværk i foreningen, som lever videre i de andre lokale sammenhænge hvor bestyrelsesmedlemmerne i dag og i fremtiden også er engageret.
Dagsorden 28. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent.
2. Udskydelse af vedtægtsbundne dagsordenspunkter til ekstraordinær generalforsamling om 3 uger, samt beslutning om dato.
3. Beslutning om hvorvidt foreningen skal fortsætte.
4. Evt.
17039196_1321251811286956_6038683573350273462_o

Nakskov.nu lancerer nyt onlinemedie

fb-cover-01

disputs.dk er et frivilligt meningsmedie med aktivistiske ambitioner. Vi bringer historier, debatindlæg og betragtninger om Lolland fra vores egne engagerede forfattere samt gæsteskribenter.

Ambitionen for disputs.dk er at tilføje nye dimensioner, til hvad vi på redaktionen oplever som et fastfrosset lollandsk medielandskab. På baggrund af vores egne erfaringer og de erfaringer vi hører fra mennesker omkring os, tegner der sig et billede af mediedækningen på Lolland, som vi ikke just bifalder.

2017 er året hvor vi igen skal til stemmeurnerne. Denne gang er det kommunalvalget det handler om. Disputs.dk vil forsøge at bidrage med så meget oplysning som muligt, så vi som borgere er bedst muligt klædt på, til at træffe det valg, der kommer til at definere vores liv og hverdag i mange år fremover. Vi vil ikke agere talerør for politikere, men forsøge at stille de spørgsmål og belyse de sager der er nødvendige for at træffe et oplyst valg.

Følg med på http://disputs.dk/

Nakskov.nu nomineret til Årets Forening

facebook-cover-picture

Nakskov.nu er blevet nomineret som Årets Forening på støtdelokale.nu

Klik ind og stem på os hvis du synes vi fortjener at vinde

Ny Pumptrackbane på Nakskov Multipark

14289950_1144850888917704_2788854858566807261_o

Pumptrackbanen er nu anlagt efter en uges arbejde med at ændre de eksisterende volde og give den mere flow for udøverne. Jonas og Markus prøvekørte banen her til aften. På det ene billede ses Kim Tach til venstre, som har skaffet penge igennem Gadeidræt hovedsageligt som på rekordtid blev suppleret af Nakskov.NU og enkeltydelser af private. Til højre med skovlen, Jørgen Rassi Rasmussen, som er frivillig opsynsmand. Der er i dag også sået græs, hvor Lidl sponsorerede vand til en lang vandslange, der var nødvendigt for at stenmelen som belægningen fik den sidste finish. LIDL nyder godt af naboskabet, da de har en stor omsætning med vand og brød der købes i butikken.

BMX/Dirtbike bane ved Multiparken

barometer-01

Nakskov.NU og Nakskov Multipark er gået sammen om at få etableret en BMX/Dirtbike Bane ovre med Multiparken.

Men for at vi kan få den optimale løsning, så banen bliver stenbelagt, og dermed kan benyttes af skateboards, rulleskøjter og cykler mv, kræves at vi løfter at skaffe finansiering på 80.000. En stenbelagt bane koster 120.000 kr at skaffe – de 40.000 kr har Gadeidræt allerede sponsoreret til banen,

Herunder kan man se en grafisk fremstilling over projektet. Skaffes en samlet finansiering på 60.000 kr kan en jordbane etableres – men hvorfor skal vi nøjes med det middelmådige?! Ambitionen er derfor at rejse de 120.000 kr til projektet.

Til det har vi behov for DIN håndsrækning økonomisk. Man kan støtte projektet ved at indbetale et valgfrit beløb (intet beløb er for småt!) enten via mobilepay eller via bankoverførsel. Husk at notere “Multipark” i overførslen.

Regnr. 6520 Konto 0002101296.

Mobile Pay kan benyttes via tlf.: 22 94 75 12

Kom så Nakskov – lad os stå sammen og vise at vi kan hvad vi vil!

Bestyrelsesrokade i Nakskov.nu

Nakskov.nu’s formand Bjarne Jensen blev sidste efterår tildelt Lolland kommunes handicappris for sit engagement i lokalområdet på trods af sit handicap.

Desværre giver dette handicap stadig større udfordringer samtidig med, at projekterne i foreningen kræver større fokus. Desuden har Bjarne Jensen et fleksjob, hvor han til dagligt arbejder med miljøledelse i en mindre virksomhed. Dette arbejde skal nu gøres færdigt.

“Da der stadig kun er 24 timer i døgnet og jeg også har et træningsprogram, jeg skal følge, hvis jeg skal bevare resten af førligheden, må jeg prioritere”, udtaler Bjarne. “Derfor ser jeg mig nødsaget til at afstå posten som formand i Nakskov.nu, så foreningens positive udvikling kan fortsætte.”

Bjarne Jensen fortsætter som bestyrelsesmedlem og vil også fortsat stå i spidsen for de cykelturismeprojekter, som er under udvikling, blandt andet etablering af et system med bagagetransport for cykelturister.

Nakskov.nu er taknemmelige for Bjarnes engagerede indsats som formand. Efter et bestyrelsesmøde d. 5. august er bestyrelsens sammensætning nu ændret som følger: Ny formand: Søren Rosenberg Jensen. Ny næstformand: Brian Johansen. Herudover har bestyrelsen manglet en suppleant, som nu er indtrådt fra Nakskov.nus ungdomsgruppe, nemlig Sandru Surendran.